Tuberkuloosi piiramisel on probleemiks ravi katkestajate suur osakaal

Med24 toimetaja

Med24 toimetaja

med24@med24.ee
Kuigi tuberkuloosi leviku piiramisel on tehtud edusamme, on Eestis murettekitavateks probleemideks multiresistentsed (MDR-TB) haigusvormid, TB/HIV kaksikdiagnooside ning ravikatkestajate suur osakaal.