Tööga seotud kopsuhaigused on Eestis aladiagnoositud

Med24 toimetaja

Med24 toimetaja

med24@med24.ee
Kutsehaiguste loetelus on pikk rida kopsuhaigusi, Eestis on need haigused aladiagnoositud. Põhjuseks on töötajate vähene teadlikkus oma töökeskonna mõjuritest, kahjuks ei soosi ka praegu kehtivad õigusaktid kutsehaiguste diagnoosimist. Ja ega arstilegi alati meenu patsiendi probleemidega tegelemisel neid tema kutsetööga seostada.