Uus vereproovil põhinev vähigenoomi test FoundationOne Liquid CDx annab arstile tuge spetsiifiliste geenimuutuste tuvastamiseks

Med24 toimetaja

Med24 toimetaja

med24@med24.ee
FoundationOne Liquid CDx on vähigenoomi profileerimise (comprehensive genomic profiling, CGP) test, mis analüüsib rohkem kui 300 vähiga seotud geeni ja mitmeid genoomi signatuure, et parandada patsientide ravivõimalusi. Arstidele annavad vähigenoomi profileerimise testid olulist tuge spetsiifiliste geenimuutuste tuvastamiseks, mis omakorda on alus isikustatud täppisravi määramisel.