Levinud kopsuvähk on endiselt väga halva prognoosiga haigus

Eli Lilles

Eli Lilles

eli@celsius.ee
27. novembril toimub iga-aastane vähikonverents, kus erakorraliste olukordade teemaplokis tutvustab dr Kersti Oselin pahaloomulise kasvajaga patsientide elulõpuravi analüüsi Põhja-Eesti regionaalhaigla (PERH) andmetele tuginedes.

Dr Oselini sõnul on levinud kopsuvähk endiselt väga halva prognoosiga haigus: „Levinud kopsuvähiga patsientide keskmine elulemus meie uuringus oli vähem kui  aasta. Kuid patsiendid, kelle üldseisund süsteemravi tegemist ei võimalda, elasid keskmiselt 1,3 kuud.“

Oselin toob välja , et viimase 30 elupäeva jooksul pöördus EMOsse peaaegu pool kõigist levinud kopsuvähiga patsientidest. „Enamik levinud kopsuvähiga patsiente suri väljaspool raviasutust. Need andmed viitavad hospiitsteenuse halvale kättesaadavusele ja puudulikule korraldusele,“ räägib ta.

„Uuringus ilmnes, et raske infektsioon, sepsis ja keemiaravi järgne neutropeenia on olulised tegurid, mis mõjutavad levinud kopsuvähi patsientide elulemust. Samuti selgus, et raske infektsiooni ja sepsise ravi on seotud märkimisväärse lisakuluga tervishoius, mistõttu oleme PERHis tõhustanud granulotsüütide kolooniat stimuleerivate kasvufaktorite profülaktilist kasutamist neutropeenia ennetamiseks,“ räägib dr Oselin uuringu tulemustest, mida saab kohe praktiliselt kasutada.

 

Dr Oselini ettekannet „Pahaloomulise kasvajaga patsientide elulõpuravi analüüs Põhja-Eesti Regionaalhaigla andmete“ saab kuulata 27.11. toimuval vähikonverentsil.

Täpsem kava ja registreerumine https://www.med24.ee/koolituskalender/v%C3%A4hikonverents-1

Jaga