Suures kliinilise praktika uuringus selgitati, millist kodade virvendusarütmia ravi patsiendid eelistavad

Med24 toimetaja

Med24 toimetaja

med24@med24.ee
Boehringer Ingelheim andis teada prospektiivse jälgimisuuringu RE-SONANCE tulemustest. Tegemist oli suurima seda tüüpi vaatlusuuringuga Kesk- ja Ida-Euroopas ning Iisraelis. Uuringus selgitati välja kodade virvendus¬arütmiaga (KVA) patsientide hinnangud insuldi ennetusele K-vitamiini antagonisti (VKA) või dabigatraaniga. Uuringusse kaasati mittevalvulaarse KVAga patsiente ning leiti, et patsientide ravieelistuse kui ka rahulolu hinnangud olid oluliselt paremad dabigatraanirühmas võrreldes VKA-rühmaga. Uuringu tulemused avaldati ajakirjas BMJ Open Heart Journal.