Miks jõutakse südamepuudulikkuse optimaalse raviskeemini sageli liiga hilja?

Pentti Põder, kardioloog Põhja-Eesti Regionaalhaigla

Kroonilise südamepuudulikkusega patsientide raviskeemi kuuluvad angiotensiini konverteeriva ensüümi inhibiitorid, angiotensiini retseptori blokaatorid, beetablokaatorid ja mineralokortikoidi retseptori antagonistid, mis tõestatult vähendavad patsientide suremust ja hospitaliseerimiste sagedust. Vaatamata tõestatud kasule ja ravijuhendites toodud soovitustele on nende kasutamine ja doseerimine rutiinses kliinilises praktikas allpool kliinilistes uuringutes saavutatud taset ega ole viimase 20 aasta jooksul suurenenud. Kuna suremus ja korduvate hospitaliseerimiste sagedus on SP-patsientidel endiselt suur, on nende ravimite kasutamise parandamine kriitilise tähtsusega.