Empagliflosiini kohta saadud murrangulise tähtsusega tulemused kinnitavad, et EMPEROR-Preserved on esimene ja ainus edukas kliiniline uuring säilinud väljutusfraktsiooniga südamepuudulikkuse (HFpEF) ravi kohta

Med24 toimetaja

Med24 toimetaja

med24@med24.ee
Firmad Boehringer Ingelheim ja Eli Lilly and Company teatavad, et III faasi kliinilise uuringu EMPEROR-Preserved esmane tulemusnäitaja on saavutatud. Uuringus leidis kinnitust, et empagliflosiin on esimene ja ainuke SGLT2 inhibiitor, mis vähendab täiskasvanud HFpEF-patsientidel (sõltumata diabeedi esinemisest või puudumisest) oluliselt kardiovaskulaarse surma või südamepuudulikkuse tõttu hospitaliseerimise riski.