Doktoritöö: südamelihase infarktiga patsientide ravikäsitlus Eestis on paranenud

Med24 toimetaja

Med24 toimetaja

med24@med24.ee
18. jaanuaril kaitseb Mai Blöndal doktoritööd, kus leitakse, et nii kõrgema kui madalama ravitaseme haiglates on võimalusi südamelihase infarktiga ravikäsitluse ja -tulemuste parandamiseks, seejuures võtmeküsimuseks oleks erineva ravitasemega haiglate koostöö.