Boehringer Ingelheim ja Lilly teevad koostööd Duke’i Kliiniliste Uuringute Instituudiga EMPACT-MI uuringu raames, mis käsitleb empagliflosiini toimet ägeda müokardiinfarkti järgselt

Med24 toimetaja

Med24 toimetaja

med24@med24.ee
Boehringer Ingelheim ja Eli Lilly and Company andsid teada akadeemilisest koostööst Duke’i Kliiniliste Uuringute Instituudiga (DCRI) uues uuringus EMPACT-MI (EMPAgliflozin for the prevention of Chronic heart failure and morTality after an acute Myocardial Infarction). Selle käigus uuritakse, kas empagliflosiin võiks parandada ja ennetada südamepuudulikkust müokardiinfarktiga täiskasvanud patsientidel, kellest osal esineb diabeet ja osal mitte. See juhuslikustatud kliiniline uuring viiakse läbi koostöös DCRI-ga ning sponsoriteks on Boehringer Ingelheim ja Lilly.