Lõppes Eesti esimene normaalse sünnituse dokumenteerimise kliiniline audit Raviasutustes on normaalse sünnituse dokumenteerimisel suured erisused

Foto: ITK
Madis Filippov

Madis Filippov

madis@celsius.ee
Sel sügisel lõppes kaks aastat väldanud normaalse sünnituse dokumenteerimise audit. Auditi aruanne koos arvandmetega on kättesaadav Tervisekassa kodulehel, tänaseks on kokku lepitud auditi järeldustel põhinevas rakenduskavas.