Xefo Rapid 8 mg N20 õhukese polümeerikattega tablettide tarneraskus

Med24 toimetaja

Med24 toimetaja

med24@med24.ee
Müügiloa hoidja teatas Xefo Rapid 8 mg N20 õhukese polümeerikattega tablettide tarneraskusest.