Uus määrus ühtlustab kliiniliste uuringute loa taotlemist ja hindamist Euroopas

Foto: Shutterstock
Madis Filippov

Madis Filippov

madis@celsius.ee
31. jaanuaril 2022 jõustub kliiniliste uuringute määrus, mille eesmärk on parandada Euroopa Liidu atraktiivsust ravimialase teadus- ja arendustöö sihtkohana. See ühtlustab kliiniliste uuringute loa taotlemist, taotluste hindamist ning järelevalvet ühtekokku kolmekümnes riigis.