Ravimtekkeline maksakahjustus on tõsine probleem

Piret Rospu

Piret Rospu

med24@med24.ee
Mai keskel kogunesid Tallinnas rahvusvahelised eksperdid, kes koostavad juhendmaterjali ravimindutseeritud maksakahjustuse (DILI – drug induced liver injury) käsitlemiseks. Ravimitest tingitud maksakahjustused moodustavad enam kui 10% kõigist ägeda maksapuudulikkuse juhtudest ning töögrupp usub, et uued juhendmaterjalid aitavad oluliselt vähendada ravimitest tingitud maksakahjustuse riski.