Ohutusmuutused ravimiteabes - uued hoiatused ja kõrvaltoimed

Med24 toimetaja

Med24 toimetaja

med24@med24.ee
Ravimiamet avaldas Euroopa Ravimiameti riskihindamise komitee (PRAC) jaanuari koosoleku soovituste kokkuvõtte uutest kõrvaltoimetest ja hoiatustest Eestis turustatavate ravimite kohta - ohutusmuutused ravimiteabes.