Ohutusmuutused ravimiteabes

Med24 toimetaja

Med24 toimetaja

med24@med24.ee
Ravimiamet avaldas Euroopa Ravimiameti riskihindamise komitee (PRAC) soovituste ja Ravimiameti riiklike protseduuride ohutusalaste muudatuste kokkuvõtte Eestis turustatavate ravimite kohta - ohutusmuutused ravimiteabes.