Muutused ATC klassifikatsioonis

Med24 toimetaja

Med24 toimetaja

med24@med24.ee
Alates 1. märtsist kasutab ravimiamet Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) Oslo Koostöökeskuse poolt 2018. aasta jaanuaris välja antud anatoomilis-terapeutilis-keemilist (ATC) klassifikatsiooni.