Levitra 10 mg ja 20 mg õhukese polümeerikattega tablettide turustamine lõpetatakse

Med24 toimetaja

Med24 toimetaja

med24@med24.ee
Müügiloa hoidja Bayer AG esindaja teatas ravimi Levitra 10 mg ja 20 mg õhukese polümeerikattega tablettide (toimeaine vardenafiil) turustamise lõpetamisest Eestis.