Kuidas vähendada ravimite kasutamisega seotud riske?

Eli Lilles

Eli Lilles

eli@celsius.ee
Tallinnas kogunevad 16.–18. oktoobril Euroopa Ravimiameti ravimiohutuse riskihindamise komitee esindajad. Kohtumisel arutatakse, kuidas ravimite kasutamisega seotud riske vähendada ning selleks ette võetud tegevuste efektiivsust hinnata.