Komisjon tegi ettepaneku proviisoriõppe koolitustellimust suurendada

Tartu Ülikool
Madis Filippov

Madis Filippov

madis@celsius.ee
Sotsiaalministeeriumis toimus tervishoiutöötajate ja tervishoiu spetsialistide koolituskomisjoni koosolek, kus lepiti kokku 2018. aastal vajalikud koolitustellimuse mahud.