Kohus: tegevusloa väljastamisel tulnuks kohaldada proviisoromandi nõuet

Med24 toimetaja

Med24 toimetaja

med24@med24.ee
Täna tegi Tartu Halduskohus otsuse, mille kohaselt ei olnud Samfred OÜ-le tegevusloa andmine põhjendatud, kuna kohtu hinnangul tulnuks tegevusloa väljastamisel kohaldada proviisoromandi nõuet.