Karin Alamaa-Aas: apteegiteenus vajab fokuseerimist

Karin Alamaa-Aas. Foto: erakogu.
Karin Alamaa-Aas

Karin Alamaa-Aas

Apteegiteenuse täpsem määratlemine ja perearstidega rollijaotuse läbirääkimine võimaldab proviisoritel senisest enam panustada Eesti esmatasandi tervishoidu. Tõuke apteegiteenuse muutumisele annab ka 2020. aasta 1. aprillist rakenduv apteegireform.