Euroopa Ravimiamet hindab rosiglitasooni kasu-riski suhet

Med24 toimetaja

Med24 toimetaja

med24@med24.ee
Euroopa Ravimiamet hindab rosiglitasooni kasu-riski suhet ja rõhutab vajadust rangelt järgida kõiki ravimi omaduste kokkuvõttes toodud piiranguid.