Erinevus uute ravimite kättesaadavuses Euroopa riikide vahel on tohutu

Madis Filippov

Madis Filippov

madis@celsius.ee
Uuringu Patients W.A.I.T. 2022 aruande järgi on uutest, 2018-2021. aastal Euroopa ravimiametis heakskiidu saanud 168 ravimist Saksamaal kättesaadavad 147, aga näiteks Maltal ja Makedoonias vaid kümme. Eestis on sama näitaja 31.