Elina Aaltonen: Soomes on apteegiteenus tervishoiuteenus

Elina Aaltonen
Sarah Adamson

Sarah Adamson

med24@med24.ee
Soome Apteekrite Liidu esindaja Elina Aaltonen rääkis apteekrite rollist Soomes ja Skandinaavia maades. Ta tõi välja Soome apteegisüsteemi olulisemad tunnused ning Skandinaavias läbiviidud reformide positiivsed ja negatiivsed küljed.