Atsimutin 50 mg tablettide tarneraskus

Med24 toimetaja

Med24 toimetaja

med24@med24.ee
Müügiloa hoidja teatas ravimi Atsimutin 50 mg õhukese polümeerikattega tablettide tarneraskusest.