Apteekrid saavad apteegireformi osas suud puhtaks rääkida reedesel konverentsil

Med24 toimetaja

Med24 toimetaja

med24@med24.ee
Reedel Tallinnas toimuval konverentsil otsitakse vastust küsimustele, kuidas apteekrite ressurssi paremini tervishoiusüsteemi kaasata ning miks peaksid apteekrid sõltumatud olema?

Celsius Healthcare’i juhatuse liikme Agne Annisti sõnul toimub konverents oluliste otsuste kõrghetkel.

"Konverentsi idee oli kutsuda kokku kõik osapooled, et ühiselt leida lahendusi, kuidas erialade vahelises koostöös apteekrite ressurssi paremini tervishoiusüsteemi kaasata. Konverents toimub apteekrite ja perearstide dialoogis, kes arutavad koos, kuidas läbi kompetentsipõhiste teadmiste, koostöö ja infotehnoloogiliste lahenduste saaks apteekreid rohkem kaasata esmatasandi teenustesse," selgitas ta.

"Seoses elanikkonna vananemise ja tervishoiukulude kasvamisega on üha selgemaks saanud, et tänased tervishoiusüsteemid vajavad olulisi reforme, et lähiaastatel ees seisvate väljakutsetega toime tulla. Siin on apteekritel suur võimalus panustada," lisas ta.

Eesti perearstide seltsi juht Le Vallikivi leiab, et apteekrid on küll kasutamata ressurss tervishoius, kuid senisest rohkem võiksid nad teha ravimite valdkonnas.

"Perearstide sõnum on see, et apteekrite tegevus võiks laieneda selles suunas, mida nad on õppinud ja väga hästi oskavad ehk kõik see, mis puutub ravimitesse. Meil on järjest rohkem eakaid patsiente, kelle ravimite nimekiri on kümneid ravimeid pikk. Proviisorid juba katsetavad patsiendi ravimilehe ülevaatamist selles valguses, mis on ravimite sünergia, võimalikud koostoimed ja alternatiivid. See on hädavajalik," kinnitas Vallikivi. "Laiapõhjalisem koostöö esmatasandiga saab olla võimalik siiski vaid siis, kui võib olla kindel proviisori vabaduses ja sõltumatuses osutada patsiendile ainult vajaminevat teenust."

Eesti Proviisorite Koja juhatuse esimees Karin Alamaa-Aas ütles, et 2020. aasta 1. aprilliga lõpule jõudev apteegireform annab proviisoritele senisest laiemad võimalused koostööks esmatasandi tervishoius.

"Apteegireform pole üksnes omandimuutus, see loob tugevama vundamendi patsiendi tervisemure lahendamisel perearstide ja proviisorite koostöös. Kui kõik osapooled töötavad samadel alustel on lihtsam leida ühisosa ja teenust patsiendi huve silmas pidades arendada," lausus ta.

Apteekrite Liidu juhatuse esimehe Ülle Rebase sõnul on perarstide ja apteekrite koostöö alus usaldus.

"Kui arst teab, et apteegis lähenetakse inimese murele, mitte rahakotile, on hästi. Proviisorid soovivad olla osa tervishoiusüsteemist ja kasutada laiemalt õpitud teadmisi. Usun, et oleme juba teel sinnapoole," ütles Rebane.

Konverentsi kava leiab siit: https://bit.ly/2mtZ3VI

Jaga