Apteekide ühendus on ravikindlustuse seaduse muudatuste osas kriitiline

Foto: Shutterstock
Liis Ilves

Liis Ilves

liis@celsius.ee
Ravikindlustuse seaduse muudatusi kommenteerides juhtis apteekide ühendus tähelepanu, et riigieelarveliste kulude katteks haigekassast ravikindlustatute raha võtmine on vastuolus põhiseadusega ning seaduse muudatuste ajakava ei ole realistlik.