Olulist hüpoglükeemia käsitlusest

Triin Raestik

Triin Raestik

triin@celsius.ee
Veresuhkru liiga madalast kontsentratsioonist on enim ohustatud 1. tüüpi diabeediga patsiendid ning need 2. tüüpi diabeediga patsiendid, kelle raviskeemi kuulub insuliin või sulfonüüluureapreparaat. Tähtis on meeles pidada, et hüpoglükeemiat esineb teatud seisundite korral ka ilma kaasuva diabeedita.