Haigekassa ravijuhendi koolitused: Kroonilise neeruhaiguse ennetus ja käsitlus

2018. ja 2019. aastal toimuvad Eesti erinevates linnades Haigekassa ravijuhendi koolitused: Kroonilise neeruhaiguse ennetus ja käsitlus, mis on suunatud perearstidele ja pereõdedele.

Koolitused toimuvad Tallinnas, Tartus (2 korda), Narvas (vene keeles), Pärnus, Rakveres, Viljandis, Paides ja Haapsalus.

Koolituspäeva juhivad:

Merike Luman, Põhja-Eesti Regionaalhaigla sisehaiguste kliiniku juhataja 

Ruth Kalda, Tartu Ülikooli peremeditsiini professor

 

Patsiendijuhendid on leitavad alljärgnevatelt linkidelt:

Kroonilise neeruhaiguse ennetus ja käsitlus eesti keeles https://www.youtube.com/watch?v=tDbQKxNnVhg 

Kroonilise neeruhaiguse ennetus ja käsitlus vene keeles https://www.youtube.com/watch?v=bfUylSiFmjQ 

 

 

Korraldaja: Celsius Healthcare
Sihtrühm: perearst, pereõde
Haigekassa ravijuhendi koolitused: Kroonilise neeruhaiguse ennetus ja käsitlus

Teemad:

Kroonilise neeruhaiguse ennetus ja käsitlus - Ruth Kalda

Профилактика и лечение хронической болезни почек - Рутх Калда

Kroonilise neeruhaigusega patsientide jälgimine ning ravi - Merike Luman

Наблюдение за пациентами с хронической болезнью почек и их лечение - Мерике Луман

Nõuanded kroonilise neeruhaigusega patsiendile - Anna Vesper

Руководствo для пациентов c хронической болезнью почек - Юлия Маэ

Kroonilise neeruhaiguse ennetus ja käsitlus - Eesti ravijuhend - Merike Luman

Haigusjuhud - Merike Luman

Kroonilise neeruhaigusega patsiendi jälgimine ja ravi perearstikeskuses - Ruth Kalda